ما یک اتحادیه هستیم

امروزه موقعیتهای اجتماعی یک فرد به تابعیت او بستگی دارد. دسترسی افراد به بازار کار، قوانین حفظ کار، مزایای مسکن، آموزش، حق دسترسی به حقوق اجتماعی وغیره به چگونگی قدرت مالی شخص و میزان حمایت  خانواده از او و همچنین چگونگی وضعیت اقامت او  در کشور بستگی دارد.

قوانین استخدام و غیره در مورد خارجیان از آن جهت است که افراد را بر طبق درآمد و نیازمندیهای مالی طبقه بندی کرده و در گروههای مشخصی روبروی هم  قرار دهد. در این صورت با هزینه کمتری سقف درآمد را پاین آورده و حقوق کارگری زیر پا گذاشته میشود و افرادی از این راه  سود کلان نصیب خود میکنند.

(FAS)

ما یک اتحادیه بر پایه و اساس دموکراتی بدون طبقه بندیهای مشخص هستیم. وابستگی مستقیم و یا غیر مستقیم ما به درآمدهایمان نقطه اتحاد ما میباشد. هدفمان تلاش برای رسیدن به خواسته های مشترکمان بدون تبعیض است  و تو میتوانی با  حضورت ما را در این مسیر یاری کنی و با شرکت  در جلسات و فعالیتهای ما اطلاعات خود را افزایش دهی. ما یک اتحادیه هستیم.

„LISA“ شما درزمینه های  اجتماعی و یا بهداشتی فعالیت میکنید؟ مهم نیست که به چه فعالیت و شغلی مشغول هستید. „لیزا“

آدرس درستی است که  شما آمده اید. با حضورتان ما را خوشحال میکنید.

Werbeanzeigen

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s