Archiv der Kategorie: Български

НИЕ СМЕ ПРОФСЪЮЗ

Федерация на работническия синдикат.

В днешно време общественото положение на хората  зависи и от тяхното гражданство. Изборът на работно място, предпазването от уволнение, качеството на живот, образованието, правота на социални подкрепи и още много неща зависят от това, колко пари твоето семейство е могло, да вложи в теб и какъв вид виза държавата ти е отпуснала Ausländerbeschäftigungsgesetz (законът за работа на  чужденците) и Fremdenrecht (права на чужденците) служат за това, нас да ни разделят на зависими от заплата и помощите,  и да ни използват един срещу друг. По този начин заплатите и правата на работещите могат, да бъдат подкупавани. Така е по-лесно, да се правят печалби за наша сметка. Weiterlesen

Advertisements